معرفی

مشخصات فردي

نام و نام خانوادگي: احمد به‌پژوه

نام پدر: محمد تقي

تاريخ تولد: 14/2/1327

وضعيت تا هل: متأهل و داراي چهار فرزند

محل خدمت: دانشکده روان‏شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران

نشاني: تهران، بزرگراه ‏جلال آل احمد، پل گيشا (ابتداي کوي نصر)، دانشکدۀ روان‏شناسي و علوم تربيتی، دانشگاه تهران، صندوق پستی 6456-14155

تلفن‌های ثابت: 88250062 61117457

دورنگار 88288603

تلفن مرکز مشاوره: 88070197

تلفن همراه: 09123844236