مقالات فارسی

عنوان نام مجله یا نشریه شماره مجله و شماره صفحه تاریخ فایل
خانواده و کودک با ناتوانی يادگيری (بخش دوم) نشريه پيوند (وزارت آموزش و پرورش) پیاپی 413 اسفند 1392
خانواده و کودک با ناتوانی يادگيری (بخش اول) نشريه پيوند (وزارت آموزش و پرورش) پیاپی 412، 8-13 بهمن 1392
وادی‌های شناخت: توانايی در دانايی است نشريه پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ پياپی 411، 8-11 دی 1392
اثربخشی برنامه‌های آموزش بازداری پاسخ و حافظۀ فعال بر بهبود مهارت‌های اجتماعی کودکان با اختلال کاستی توجه و بيش فعالی مجله مطالعات روان شناختي دانشگاه الزهرا (س) 9، 4، 9-.29 زمستان 1392 AF98.pdf
اثربخشي آموزش تاب آوري بر سلامت رواني خواهران و برادران كودكان با نشانگان داون مجله تحقيقات علوم رفتاري (دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) 11، 5، 12-1 پاييز 1392 AF99.pdf
مشاوره با والدین کودکان پرخاشگر: راهبردهای درمانی (بخش دوم) نشريه پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ ‎پیاپی 409، 3-7 آبان 1392
مشاوره با والدین کودکان پرخاشگر (بخش اول) نشريه پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ ‎پیاپی 405 و 406 و 407، 64-69 تابستان 1392
آموزش هوش هیجانی و اثر بخشی آن بر دانش‌آموزان با آسیب بینایی فصلنامۀ روان‏شناسی افراد استثنایی (دانشگاه علامه طباطبایی) 3، 10، 1-20 تابستان1392 AF102.pdf
بررسی اثربخشی کتاب بریل شنیداری-لمسی بر عواطف مثبت کودکان دارای نارسایی بینایی مجله علوم روان‏شناختی شمارۀ پياپی 46، 12، 187-203 تابستان 1392
پارادایم‌های حاکم بر تربیت ویژه از منظر جامعه شناسی علم پژوهشنامۀ مبانی تعليم و تربيت (دانشگاه فردوسی مشهد) 3، 1، 111-136 بهار و تابستان 1392 AF104.pdf

صفحه‌ها