معرفی

مشخصات فردي

نام و نام خانوادگي: احمد به‌پژوه

نام پدر: محمد تقي

تاريخ تولد: 14/2/1327

وضعيت تا هل: متأهل و داراي چهار فرزند

محل خدمت: دانشکده روان‏شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران

نشاني: تهران، بزرگراه ‏جلال آل احمد، پل گيشا (ابتداي کوي نصر)، دانشکدۀ روان‏شناسي و علوم تربيتی، دانشگاه تهران، صندوق پستی 6456-14155

تلفن‌های ثابت: 88250062 61117457

دورنگار 88288603

تلفن مرکز مشاوره: 88070197

تلفن همراه: 09123844236

پست الکترونيکي: behpajooh@ut.ac.ir ahmad.behpajooh@gmail.com

تحصيلات

دکتري: روان‏شناسي کودکان استثنايي، دانشگاه کيل، انگلستان 1369

کارشناسي ارشد: علوم تربيتي (روان‏شناسي تربيتي) دانشگاه شيراز 1359

کارشناسي: خدمات اجتماعي، دانشگاه علامه طباطبايي، 1353 

مراتب دانشگاهي

استاد دانشکده روان‏شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران از 5/11/1390 تا کنون

دانشيار دانشکده روان‏شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران از 8/4/1381 تا 4/11/1390

استاديار دانشکده روان‏شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران از سال 1369 تا 1381

مربي دانشکده روان‏شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران از سال 1361 تا 1369

مربي دانشکده روان‏شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه شيراز از سال 1359 تا 1361

مسووليت‎ها و فعاليت‎ها

 معاون پژوهشي دانشکده روان‎شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه از 21/3/1391 تا 26/3/1392

 مشاور امور بين‏الملل دانشکده روان‏شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران از 10/7/1388 تا 25/4/1392

 ارايه خدمات مشاوره‌ای در مرکز مشاوره دکتر نورانی پور از سال 1385 تا کنون.

 دبير علمی همايش خدمات کتابخانه‌ای و افراد با آسيب بينايی، سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ايران و دانشکده روان‏شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران 10/12/1390.

 معاون پژوهشي دانشکده روان‎شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران از 10/7/1386 تا 5/2/1389

 معاون آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشکده روان‎شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران از 26/7/1385 تا 30/10/1385

 معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده روان‏شناسي و علوم تربیتی، دانشگاه‌ تهران از 15/11/1382 تا 25/7/1385.

 دبير علمی همايش ايدز: آموزش، مشاوره و پيشگيري، دانشکده روان‏شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران 4/3/1384.

 دبير علمی همايش بین‌المللی ناتوانی‌های هوشي، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشی 1378.

 ارايه خدمات مشاوره‌ای در درمانگاه دارالشفاء حضرت زهرا (س) منطقه 14 آموزش و پرورش تهران از سال 1369 تا 1385.

 کارشناس برنامه‏هاي گفتگوي خانواده، صبح و زندگي، تصوير زندگي در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران, 1373 تا 1380.

 مدير کل امور آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشگاه تهران 1372-1373.

 مدير گروه آموزشي مباني رواني آموزش و پرورش 1370- 1373.

 معاون دانشکده روان‏شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران 1362-1365.

 عضو کميته برنامه ريزي علوم تربيتي ستاد انقلاب فرهنگي 1360- 1362.

 دبير علمي همايش آموزش و پرورش اسلامي، دانشگاه شيراز 22-24 شهريور 1358.

عضويت در هيات تحريريه مجله‎هاي علمي–پژوهشي

1. مجلة علمي-پژوهشي پژوهش در حيطة کودکان استثنايي (فصلنامة علمي-پژوهشي وزارت آموزش و پرورش).

2. مجلة علمي-پژوهشي تحقيقات اطلاع‎رساني و کتابخانه‎هاي عمومي (فصلنامة علمي –پژوهشي نهاد کتابخانه‎هاي عمومي کشور).

3. مجلة علمي-ترويجي احيا (فصلنامة آموزشي و پژوهشي کودکان استثنايي).

در سال‌ 1327 در شهر تهران‌ ديده‌ به‌ جهان‌ گشود. در سال‌ 1353 دانش‌نامة‌ كارشناسي‌ (ليسانس‌) خود را در رشتۀ خدمات‌ اجتماعي‌ از دانشگاه‌ علامه‌ طباطبايي‌ دريافت‌ كرد. آنگاه‌ براي‌ ادامۀ‌ تحصيل‌، راهي‌ شيراز شد و در سال‌ 1359 به‌ اخذ دانش‌نامة‌ كارشناسي‌ ارشد (فوق ليسانس‌) در رشتۀ‌ علوم‌ تربيتي‌ (گرايش روان‌شناسي تربيتي) از دانشگاه‌ شيراز نايل‌ گرديد و از همان‌ سال‌ به‌ عنوان‌ عضو هيات‌ علمي‌ در دانشگاه‌ شيراز مشغول‌ به‌ كار شد. وي‌ در سال‌هاي‌ 1360 تا 1362 در ستاد انقلاب‌ فرهنگي‌ سابق‌ (شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ كنوني‌) فعالانه‌ در گروه‌ برنامه‌ ريزي‌ علوم‌ انساني‌ و كميتۀ‌ برنامه‌ريزي‌ علوم‌ تربيتي‌ اشتغال‌ داشت‌ و در سال‌ 1361 به‌ دانشگاه‌ تهران‌، دانشكده‌ روان‌شناسي‌ و علوم‌ تربيتي‌ پيوست‌ و ضمن‌ پذيرش‌ مسووليت‌هاي‌ گوناگون‌، به‌ تدريس‌ و تحقيق‌ پرداخت‌. در سال‌ 1365 جهت‌ ادامه‌ تحصيل‌ به‌ انگلستان‌ عزيمت‌ كرد و در سال‌ 1369 موفق‌ به‌ اخذ دكتري‌ روان‌شناسي‌ كودكان‌ استثنايي‌ از دانشگاه‌ كيل، انگلستان‌ شد و از همان‌ سال‌ به‌ ايران‌ بازگشت‌ و به‌ خدمات‌ آموزشي‌ و پژوهشي و اجرايي خود ادامه‌ داد. دكتر به‌پژوه‌ در حال‌ حاضر استاد روان‌شناسي و آموزش کودکان استثنايي دانشكدة‌ روان‌شناسي و علوم‌ تربيتي‌، دانشگاه‌ تهران ‌است‌. وي‌ در سال‌هاي‌ اخير مسووليت‌ اداره‌ كل‌ امور آموزشي‌ و تحصيلات‌ تكميلي‌ دانشگاه‌ تهران‌، معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي و معاونت پژوهشي دانشکده روان‌شناسي و علوم تربیتی و مشاور رئيس دانشکده در امور بين‎الملل، راه‌اندازي‌ و اجراي‌ كارگاه‌هاي‌ آموزشي‌ مهارت‌هاي‌ تدريس‌ در دانشگاه‌هاي‌ كشور، عضويت‌ در شوراي‌ طرح‌ جامع‌ آموزش‌ خانوادة‌ انجمن‌ اوليا و مربيان‌، كارشناس‌ برنامه‌هاي‌ خانواده‌ سازمان‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و همكاري‌ با وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ و وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ و دبيری علمي‌ نخستين‌ همايش‌ بين‌المللي‌ كودكان‌ با ناتواني‌ هوشي‌ دبير علمی و همايش خدمات کتابخانه‌ای و افراد با آسيب بينايی را به‌ عهده‌ داشته‌ است‌. از برخي‌ آثار دکتر احمد به‌پژوه‌ مي‌توان‌ به‌ كودكان‌ چگونه‌ رفتار مي‌كنند؟ جوان‌ و تشكيل‌ خانواده‌، خانواده‌ و فرزندان‌ در دورة‌ ابتدايي‌، چه‌ كسي‌، با چه‌ نوع‌ شخصيتي‌، كدام‌ شغل‌ را انتخاب‌ مي‌كند؟ چهار نوشتار دربارة‌ مددكاري‌ اجتماعي‌، اصول‌ برقراري‌ رابطة‌ انساني‌ با كودك‌ و نوجوان‌، كمك‌ به‌ رشد گفتار و زبان‌ كودكان‌ کم‌توان ذهني‌، راهنماي‌ زندگي‌ نامه‌ و نظريه‌هاي‌ روان‌شناسان‌ بزرگ، فرهنگ‌ توصيفي كودكان‌ استثنايي‌، انتظارهاي‌ كودكان‌ از مادران‌ و پدران‌ چيست‌؟، خانواده‌ و برنامه‌هاي‌ درسي، بهبود بخشي مهارت‏هاي اجتماعي کودکان‌، گام‎هاي نخستين به سوي خواندن، چالش مشق شب ، دانش‎آموزان با مشکلات عاطفي و رفتاري، روش‌های مقابله با افسردگی نوجوانان، خانواده‎سنجي و ازدواج موفق و خانوادة سالم، چگونه؟ عقب‌ماندگی ذهنی: تعريف، طبقه بندی و نظام‌های حمايتی، بازی‌های رايانه‌ای، آموزش فراگير و خانواده و کودکان با نيازهای ويژه اشاره‌ كرد. افزون‌ بر اين‌، وي‌ بيش‌ از صد مقاله‌ به‌ زبان‌هاي‌ فارسي‌ و انگليسي‌ در نشريات‌ علمي‌ معتبر منتشر و حدود پنجاه مقاله در كنفرانس‌هاي ملی و بین‌المللی متعدد ارائه کرده است‌.